3 παράγοντες για την επιλογή του βέλτιστου ποσού ασφάλισης αποζημίωσης

3 παράγοντες για την επιλογή του βέλτιστου ποσού ασφάλισης αποζημίωσης

 Διαχειρίζεστε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και θέλετε να την προστατέψετε αποτελεσματικά με ασφάλιση αποζημίωσης. Υπάρχουν πολλές σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρετε ως αγοραστής. Ένα από αυτά είναι πόση κάλυψη να αγοράσετε. Θα πρέπει να βασίσετε τους υπολογισμούς σας στους ακόλουθους σημαντικούς παράγοντες.

Χρηματοοικονομική απόδοση και πλούτος

Το ποσό της ασφάλισης αποζημίωσης που αγοράζετε πρέπει να αντιστοιχεί στα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας σας και στη συνολική περιουσία της. Όσο πιο κερδοφόρα και πλουσιότερη είναι η επιχείρησή σας τόσο υψηλότερα θα είναι τα απαιτούμενα ποσά αποζημίωσης. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε επαρκώς προετοιμασμένοι.

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας για τα τελευταία πέντε χρόνια για να καθορίσετε το βέλτιστο ποσό κάλυψης για εσάς. Εάν ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση, θα πρέπει να λάβετε ένα ποσό κάλυψης που αντιστοιχεί στο μέσο ποσό αξίωσης αποζημίωσης για τον κλάδο σας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σας.

Φύση και τιμή υπηρεσίας

Πρέπει να βασίσετε την επιλογή του ποσού ασφάλισης αποζημίωσης στη φύση της υπηρεσίας σας επίσης. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, όπως οι ιατρικές και οι φαρμακευτικές υπηρεσίες συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιλέγεται ένα ποσό κάλυψης. Ομοίως, οι υπηρεσίες που ενέχουν κίνδυνο μεγάλων οικονομικών ζημιών για τον πελάτη, όπως λογιστικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απαιτήσουν μεγαλύτερη κάλυψη.

Το ασφαλιστικό ποσό θα πρέπει να αντιστοιχεί και στην τιμή της υπηρεσίας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πελάτης θα λαμβάνει πάντα υπόψη του πόσα έχει πληρώσει για την υπηρεσία όταν υποβάλλει αξίωση για αποζημίωση. Οι πάροχοι ακριβότερων υπηρεσιών χρειάζονται μεγαλύτερα ποσά κάλυψης.

Βάση πελατών

Πρέπει να λάβετε υπόψη τους τύπους πελατών με τους οποίους συνεργάζεστε. Πρέπει να αξιολογήσετε τον κίνδυνο να υποβληθεί αξίωση κατά της επιχείρησής σας. Εάν παρέχετε υπηρεσίες σε πελάτες σε παραδοσιακά πιο ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, θα επωφεληθείτε από ένα μεγαλύτερο ποσό κάλυψης.

Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το εισόδημα και τον πλούτο των πελατών σας. Πιο εύπορα άτομα και εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν κορυφαίους δικηγόρους, οι οποίοι είναι σε θέση να κερδίσουν μεγαλύτερα ποσά αποζημίωσης στο δικαστήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να διαθέτετε επαρκές ποσό κάλυψης για να πληρώσετε και να προστατέψετε την επιχείρησή σας.

Για να καταλήξετε στο βέλτιστο ποσό ασφάλισης αποζημίωσης, πρέπει να κάνετε ακριβείς αναλύσεις και υπολογισμούς. Δεν πρέπει να διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από ειδικούς για αυτό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *