Το Βέλτιστο Ποσό Ασφάλισης Ευθύνης για την Επιχείρησή σας

Το Βέλτιστο Ποσό Ασφάλισης Ευθύνης για την Επιχείρησή σας

 Θα θέλατε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο με τη χρήση της ασφάλισης αστικής ευθύνης. Για αυτό, πρέπει να κάνετε πολλές σημαντικές επιλογές. Ένα από αυτά είναι πόσο κάλυμμα να αγοράσετε. Οι παρακάτω πληροφορίες και συμβουλές θα σας βοηθήσουν να πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση.

Βασικά στοιχεία του ποσού κάλυψης

Θα πρέπει να έχετε μια σαφή ιδέα των ορίων που τίθενται στο ποσό της ασφάλισης αστικής ευθύνης. Υπάρχει συνήθως ένα όριο ανά εμφάνιση. Ορίζει το μέγιστο ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση της απαίτησης ή των αξιώσεων που σχετίζονται με ένα μεμονωμένο ατύχημα.

Υπάρχει επίσης ένα συγκεντρωτικό όριο ή ένα όριο περιόδου. Καθορίζει το μέγιστο ποσό που μπορεί να πληρώσει το συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου ασφάλισης, που είναι συνήθως ένα έτος.

Επιπλέον, πρέπει να ελέγξετε εάν το κόστος της νομικής βοήθειας που θα λάβετε ως μέρος του ασφαλιστηρίου περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό κάλυψης. Εάν συμβαίνει αυτό, θα έχετε λιγότερα διαθέσιμα χρήματα για τη διευθέτηση των απαιτήσεων. Πρέπει να λάβετε υπόψη αυτόν τον περιορισμό, εάν ισχύει για το συμβόλαιό σας.

Εκτίμηση Κινδύνου

Το ποσό της ασφάλισης αστικής ευθύνης που αγοράζετε πρέπει να αντιστοιχεί στον κίνδυνο απαίτησης ευθύνης έναντι της εταιρείας σας. Για να αξιολογήσετε το επίπεδο κινδύνου, πρέπει να λάβετε υπόψη τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας, τους πελάτες που έχετε και τα στατιστικά στοιχεία των απαιτήσεων για τον κλάδο σας συνολικά.

Εάν πουλάτε εργαλεία κοπής για συντήρηση κήπου ή παρέχετε οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, αντιμετωπίζετε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ομοίως, εάν εργάζεστε με πελάτες όπως παιδιά ή ηλικιωμένους, η πιθανότητα ατυχήματος είναι επίσης μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα, μπορείτε να λάβετε μέτρα για τη μείωση του κινδύνου όπως η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας στους εργαζόμενους.

Εκτίμηση εσόδων και περιουσίας

Όταν υποβάλλεται αξίωση, ο ενάγων λαμβάνει πάντα υπόψη την ικανότητα του εναγόμενου να πληρώσει προκειμένου να καθορίσει το μέγεθος της ζητούμενης αποζημίωσης. Οι πιο πλούσιες εταιρείες συνήθως πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό το ποσό της κάλυψης της ευθύνης σας να ταιριάζει με τα έσοδα και τον πλούτο της εταιρείας σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε την πιο αποτελεσματική προστασία.

Προϋπολογισμός

Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό για να έχετε μια ακριβή ιδέα για το πόσα μπορείτε να ξοδέψετε σε μια πολιτική αστικής ευθύνης. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να λάβετε το μέγιστο δυνατό ποσό κάλυψης για τα χρήματα που μπορείτε να ξοδέψετε μέσω σύγκρισης αγορών. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι δεν θα παραμείνετε υποασφαλισμένοι.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια ειδικών κατά τον καθορισμό του βέλτιστου ποσού ασφάλισης αστικής ευθύνης για την επιχείρησή σας.

Συγκρίνετε τις κορυφαίες προσφορές των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών στην Αυστραλία για να κάνετε την καλύτερη επιλογή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *