Πώς μπορώ να προστατεύσω τον Οίκο Λατρείας μου από απώλειες και ζημιές;

Πώς μπορώ να προστατεύσω τον Οίκο Λατρείας μου από απώλειες και ζημιές;

 Οι Οίκοι Λατρείας μοιράζονται την αποστολή της εξυπηρέτησης των αντίστοιχων κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους πιστούς και άλλους με θέματα πίστης και άλλες ανάγκες. Παρά τη σημασία του ιδρύματος, οι εγκαταστάσεις μπορεί ξαφνικά να κλείσουν λόγω απροσδόκητης καταστροφής. Πώς προστατεύονται τα μέλη της εκκλησίας, των τζαμιών και των συναγωγών από τον κίνδυνο απωλειών, εκτός φυσικά από την προσευχή;

Φυσικά, η εξατομικευμένη ασφαλιστική κάλυψη είναι αναγκαιότητα. Όμως, εκτός από αυτό, η θέσπιση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης κινδύνου μπορεί να αποτρέψει ή/και να μειώσει την πιθανότητα απώλειας από οποιονδήποτε από τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν. Ακολουθήστε παρακάτω για να δείτε πώς ένας οίκος λατρείας μπορεί να αντιμετωπίσει την έκθεση σε σχετικούς κινδύνους.

Συνηθέστερη ευθύνη για Οίκους Λατρείας: Τα

γλιστρήματα και οι πτώσεις είναι η κύρια αιτία ευθύνης για οποιαδήποτε επιχείρηση ή μη κερδοσκοπικό, όπως ένα θρησκευτικό κέντρο. Για να αποτρέψετε ή να μειώσετε τον κίνδυνο, βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις στάθμευσης και τα πεζοδρόμια της εγκατάστασης έχουν επισκευαστεί τυχόν ρωγμές και ότι το χιόνι και ο πάγος του χειμώνα έχουν αφαιρεθεί. Επιπλέον, οι πινακίδες προσοχής πρέπει να τοποθετούνται με βρεγμένο δάπεδο, με σχοινί από επικίνδυνες περιοχές. Εάν συμβεί διαρροή, θα πρέπει να καθαριστεί αμέσως.

Η αντίστοιχη ασφάλιση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γενική ευθύνη και να ενσωματώνει οποιαδήποτε προσέγγιση, φιλανθρωπία ή/και ειδικές εκδηλώσεις. Τα μέλη του Οίκου λατρείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην κάλυψη.

Οι αγωγές σεξουαλικής κακοποίησης είναι ένα άλλο βασικό πρόβλημα που πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Για να αποφευχθεί αυτό το είδος περιπτώσεων, οι υπάλληλοι του οίκου λατρείας θα πρέπει να επιλέγουν εθελοντές και υπαλλήλους με προσοχή, δίνοντας έμφαση στους ελέγχους ιστορικού και στις αξιολογήσεις χαρακτήρων αναφοράς. Λόγω της επικράτησης των περιστατικών, κανένας ενήλικας δεν πρέπει να είναι μόνος με έναν ανήλικο και όλες οι δραστηριότητες εθελοντών και εργαζομένων θα πρέπει να επανεξετάζονται.

Η ασφάλιση σχετικής κατάχρησης και παρενόχλησης θα πρέπει να συνοδεύεται από γενική κάλυψη ευθύνης.

Οι κίνδυνοι συμβουλευτικής είναι ίσοι για το μάθημα όταν το υπουργείο ή ο κλήρος προσφέρει αυτήν την υπηρεσία – συνήθως δωρεάν. Οι σύμβουλοι του House of Worship θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για περιπτώσεις που απαιτούν επαγγελματική παραπομπή. Η αποτυχία παραπομπής ενός πελάτη για επαγγελματική συμβουλευτική ή ιατρική παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μήνυση για σφάλματα και παραλείψεις, όπως και η συζήτηση για θέματα που ειπώθηκαν εμπιστευτικά.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του αντίστοιχου ποιμένα θα πρέπει να προμηθεύεται μαζί με τη γενική κάλυψη αστικής ευθύνης.

Τα πιο συνηθισμένα ζητήματα ιδιοκτησίας Ο

φωτισμός μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε ένα κτίριο λατρείας μαζί με τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει από σωλήνες και ηλεκτρικές γραμμές, καθώς και τηλεφωνικές γραμμές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές, μαζί με υπερτάσεις ρεύματος και κρουστικά κύματα, με αποτέλεσμα ζημιές.

Η σχετική ασφάλιση έρχεται με τη βασική μορφή και ειδικές αιτίες κάλυψης ζημιών.

Οι ζημιές από την καταιγίδα είναι μια άλλη μεγάλη ανησυχία για τα σπίτια λατρείας. Για να μετριαστεί η πιθανότητα απωλειών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι στην κορυφή των εργασιών συντήρησης και επισκευής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα προβλήματα στέγης, στα κατάφυτα κλαδιά δέντρων και θα πρέπει να τηρείται η ασφάλεια στα σημεία εισόδου, ενώ σάκοι άμμου θα πρέπει να τοποθετούνται σε στρατηγικές περιοχές όταν απειλούνται πλημμύρες.

Η αντίστοιχη ασφάλιση θα πρέπει να περιλαμβάνει έξοδα αντικατάστασης και ασφάλιση ανέμου και χαλαζιού.

Η κλοπή και η διάρρηξη είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να επισημανθούν, επειδή οι κλέφτες ξεφεύγουν συνεχώς με τον χαλκό από τις μονάδες κλιματισμού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και δαπανηρές επισκευές ή/και κόστος αντικατάστασης. Το προσωπικό επίβλεψης θα πρέπει να καλύψει τη μονάδα κλιματισμού με ένα κλουβί και τα μουσικά όργανα μπορούν να προστατευτούν από τη ληστεία εγκαθιστώντας έναν συναγερμό διαρρήκτη κεντρικού σταθμού που ακούγεται από την αστυνομία.

Η σχετική ασφάλιση καλύπτει εκκλησίες, τζαμιά, συναγωγές και άλλους οίκους λατρείας.

Ο χειμώνας και οι εκρήξεις σωλήνων είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα που οι οίκοι λατρείας πρέπει να γνωρίζουν έντονα, επειδή οι ζημιές που θα προκύψουν μπορεί να είναι καταστροφικές. Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν επαρκή μόνωση των σωλήνων, μαζί με πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης υδραυλικού.

Η αντίστοιχη ασφάλιση θα πρέπει να περιλαμβάνει ζημιές από νερό σε σπίτια λατρείας.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε έναν οίκο λατρείας. Με τα κεριά συχνά αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών, αυτό είναι μια πραγματική έκθεση. Η χρήση κεριών χωρίς καπνό θα απομακρύνει αυτόν τον κίνδυνο. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελαττωματικές και ξεπερασμένες καλωδιώσεις και ο κίνδυνος εμπρησμού. Το πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης ενός ηλεκτρολόγου είναι μια σημαντική πτυχή της πρόληψης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *