Ασφαλιστικά Σχέδια Μικρών Επιχειρήσεων

Ασφαλιστικά Σχέδια Μικρών Επιχειρήσεων

 Ένα σταθερό ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να περιηγηθεί στα δύσκολα νερά χωρίς να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Γενικά, η αγορά μιας μικρής σουίτας προκαθορισμένων πολιτικών είναι προτιμότερη για μια επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος και τους πελάτες της.

Εδώ, θα απαριθμήσω όλα τα κρίσιμα ασφαλιστικά προγράμματα που πρέπει να αγοράσετε όταν είστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης μικρής κλίμακας.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Περιουσίας

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας προστατεύει τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σας. Σε αντίθεση με μια συμβατική ασφάλιση περιουσίας που προστατεύει μόνο ένα ακίνητο, αυτό το ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργεί μια οικονομική ομπρέλα για όλα τα διαφορετικά ακίνητα που ανήκουν στην εταιρεία. Η λίστα των προστατευόμενων ακινήτων περιλαμβάνει εργοστάσια, χώρους γραφείων, ενοικιαζόμενα εδάφη κ.λπ. από διάφορες απειλές όπως πυρκαγιά, κλοπή, φυσικές καταστροφές κ.λπ.

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι απαραίτητο εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης που χειρίζεται βαριά μηχανήματα σε τακτική βάση βάση. Όταν οι υπάλληλοί σας ασχολούνται με διάφορα βαριά μηχανήματα, υπάρχουν πιθανότητες το μηχάνημα να βλάψει το άτομο λόγω κάποιου μηχανικού ή ανθρώπινου λάθους. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημίωσης του εργαζομένου φροντίζει για τους τακτικούς μισθούς που πρέπει να παρέχετε στον εργαζόμενο ακόμα και όταν δεν εργάζεται λόγω του σωματικού τραυματισμού. Σε αντάλλαγμα αυτής της μισθολογικής αποζημίωσης, ο εργαζόμενος παραιτείται από το δικαίωμά του να υποβάλει αγωγή κατά της εταιρείας.

Πολιτική

ιδιοκτήτη επιχείρησης Το συμβόλαιο ιδιοκτήτη επιχείρησης είναι ένα μεγάλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που παρέχει τα πρόσθετα οφέλη ενός ή περισσότερων από τα εισηγμένα ασφαλιστικά προγράμματα. Γενικά, το συμβόλαιο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης παρέχει οικονομική κάλυψη μέσω ασφαλίσεων εγκληματικότητας, κάλυψης οχημάτων, ασφάλισης αστικής ευθύνης κ.λπ. Το καλύτερο μέρος της πολιτικής του ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε διάφορα πρόσθετα για την πολιτική που παρέχει πρόσθετη προστασία στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σας.

Ασφάλιση γενικής ευθύνης

Είναι σημαντικό για έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης να αγοράσει τη γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης για να προστατεύσει την εταιρεία του/της έναντι αγωγής. Μια ισχυρή αγωγή εναντίον της επιχείρησής σας μπορεί ουσιαστικά να καταστρέψει τα προσωπικά σας καθώς και τα οικονομικά της επιχείρησης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης παρέχει οικονομική κάλυψη για οποιεσδήποτε αγωγές κατά της εταιρείας που υποβάλλονται λόγω σωματικής βλάβης, που πραγματοποιούνται από την εταιρεία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Ασφάλιση

παραβίασης δεδομένων Η ασφάλιση παραβίασης δεδομένων είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εξυπηρετεί τις ανάγκες προστασίας δεδομένων μιας εταιρείας πληροφορικής. Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας προστατεύει από κακή χρήση, παραβίαση ή απώλεια δεδομένων σε περίπτωση που η εταιρεία σας ασχολείται με τη μία ή την άλλη μορφή αποθήκευσης δεδομένων. Η ασφάλιση παραβίασης δεδομένων διασφαλίζει ότι μπορείτε να ξαναχτίσετε την υποδομή πληροφορικής σας μετά από μια επίθεση, χωρίς να ξοδέψετε ούτε μια δεκάρα από την τσέπη σας.

ιδιοκτήτη σπιτιού Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιοκτήτη σπιτιού αγοράζεται από άτομα που διευθύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες από το σπίτι τους. Αυτό το ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο προστατεύει τις οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν λόγω φυσικής ζημιάς στη βασική δομή του σπιτιού ή στα περιουσιακά στοιχεία εντός του σπιτιού. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε τους απαραίτητους λογαριασμούς για τη διεκδίκηση του ασφαλιστικού ποσού για τα περιουσιακά στοιχεία του σπιτιού.

Η αγορά αυτών των κρίσιμων ασφαλιστικών προγραμμάτων θα συνεχίσει να δημιουργεί μια σειρά από ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε οικονομικά επικίνδυνοι από την άποψη της κρίσης. Τα καλύτερα από αυτά τα ασφαλιστικά προγράμματα θα σας βοηθήσουν να υποβάλετε αξιώσεις χωρίς μετρητά και χωρίς χαρτιά εντός 24 ωρών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *