Ασφάλιση δημόσιας ευθύνης για εργάτες χάλυβα

Ασφάλιση δημόσιας ευθύνης για εργάτες χάλυβα, σταθεροποιητές/εγκαταστάτες και εγκαταστάτες ράβδων οπλισμού

 Εάν είστε εργάτης χάλυβα, εργάζεστε στη βιομηχανία χάλυβα, εργάζεστε ως σταθεροποιητής/εγκαταστάτης χάλυβα ή εγκαταστάτης ράβδων οπλισμού, η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι δύσκολο να βρεθεί. Ως Steel Erector – μπορείτε να εργάζεστε με θερμότητα ή χωρίς θερμότητα και μπορείτε να εργάζεστε σε ύψη που αποτελούν παράγοντες υψηλού κινδύνου.

Η φύση της εργασίας σας θα χρειαστεί προσεκτική αξιολόγηση για να βεβαιωθείτε ότι ο ανάδοχος έχει πλήρη κατανόηση της επιχείρησής σας – γεγονός που εγγυάται μια πολιτική που σας καλύπτει πλήρως. Η καλή εκ των προτέρων αναδοχή διασφαλίζει ότι οι έγκυρες αξιώσεις διευθετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Εάν εγκαταστήσετε χαλύβδινες ράβδους οπλισμού, μπορείτε να ρίξετε και τσιμέντο – ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να κατανοήσει ο ασφαλιστής κατά την αξιολόγηση του κινδύνου για το κοινό και άλλους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.

Η υποστήριξη μπορεί επίσης να είναι μέρος της επιχείρησής σας, το οποίο πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αρχικής αναδοχής. Οι ασφαλιστές θα θέλουν επίσης να μάθουν εάν εργάζεστε υπόγεια ή σε ύψη.

Ενώ ψωνίζουν για Ασφάλιση Δημόσιας Ευθύνης, οι εργαζόμενοι στον τομέα της χαλυβουργίας μπορούν να περιμένουν μια πλήρη και χρονοβόρα διαδικασία διερεύνησης στοιχείων, η οποία μακροπρόθεσμα εγγυάται ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα διακανονίζει έγκυρες απαιτήσεις γρήγορα.

Χωρίς όλες τις σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη επιχείρηση επεξεργασίας χάλυβα, ο ανάδοχος δεν μπορεί να αναμένει να αξιολογήσει τον κίνδυνο και δεν θα μπορεί να προσφέρει προσφορά.

Είναι απίθανο να βρεθεί καλής ποιότητας ασφάλιση δημόσιας ευθύνης για εγκαταστάτη από χάλυβα ή εγκαταστάτη ράβδων οπλισμού χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα προσφοράς.

Τα τετραγωνίδια και τα αναπτυσσόμενα μενού δεν μπορούν να συλλάβουν τις πληροφορίες αποτελεσματικά και κάθε επιχείρηση, υπεργολάβος θα έχει μια μοναδική δουλειά που συζητείται καλύτερα στο τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε κατά νου ότι ο κίνδυνος που ενέχετε κατά την εργασία στο εργοτάξιο έχει αξιολογηθεί πλήρως και δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Καλυμμένος.

Οι περισσότερες αξιώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης αποτελούνται από 3 τύπους –

– Γλιστρήματα, ταξίδια και πτώσεις

– Στρες και άγχος λόγω αναμονής

– χτυπήματα από πτώση αντικειμένων

Η Ασφάλιση αστικής ευθύνης παρέχεται για εγκαταστάτες από χάλυβα, εγκαταστάτες ράβδων οπλισμού και άλλους τύπους επαγγέλματος εντός του χαλυβουργία – επιμείνετε σε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, την εκπαίδευση των εργαζομένων, την επιβολή των προστατευτικών ενδυμάτων και τις αυστηρές και σαφείς Διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας.

Οποιοσδήποτε αυτοαπασχολούμενος ή ιδιοκτήτης εταιρείας θα πρέπει να έχει Πιστοποιητικό Ασφάλισης Δημόσιας Ευθύνης, ωστόσο οποιοιδήποτε Υπεργολάβοι προσλαμβάνετε θα πρέπει να έχουν το δικό τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο και θα καλύπτονται από το συμβόλαιό σας μόνο εάν:

α) Ο υπεργολάβος είναι στη μισθοδοσία σας ως ένας υπάλληλος και εσείς υποβάλλετε τις συνεισφορές PAYE τους και

β) η πολιτική σας περιλαμβάνει την ευθύνη του εργοδότη ως πρόσθετη δυνατότητα.

Στο Tradesmanshield προσφέρουμε ανταγωνιστική Ασφάλιση Δημόσιας Ευθύνης για Στερεωτήρες/Στηλοποιητές – που εργάζονται σε ύψη με ή χωρίς θερμότητα, και Εγκαταστάτες ράβδων οπλισμού, με ή χωρίς έκχυση τσιμέντου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *